Balintgrupper för läkare

Aktuell forskning visar att läkare som gått i Balintgrupp:

upplever större arbetstillfredsställelse

har mindre skuldkänslor gentemot patienter

är kompetentare med psykosomatiska patienter

remitterar mer sällan patienter för att bli av med dem

känner inte sin hälsa lika hotad som andra läkare

kan kontrollera sin arbetssituation bättre

 

 

I korthet

I en Balintgrupp ges tid till andrum, reflektion och givande kollegial samvaro för allmänläkare och andra specialister inom kroppssjukvården samt läkare under utbildning. Denna form av psykologisk handledning fungerar även för annan vårdpersonal som t ex sjuksköterskor, sjukgymnaster och tandläkare.

Samtalen i Balintgruppen är respektfulla, undersökande och stimulerande. Du som läkare får hjälp att förstå och bearbeta psykologiska aspekter av möten med svårförståeliga patienter, t ex de med psykosomatisk problematik och flertydig medicinsk diagnos.

Genom att tydliggöra omedvetna processer mellan dig som läkare och patienten blir nya, mer konstruktiva förhållningssätt uppenbara. Patienten får bättre hjälp och du avlastas besvärande, obearbetade känslor.

 

Ingrid Wermelin. Leg psykoterapeut. Telefon 070-29 72 622 ingrid@wermelin.st