Balintgrupper för läkare

  

BALINTGRUPPLEDARE

 

Jag som skrivit dessa sidor heter Ingrid Wermelin . Jag började arbeta som psykoterapeut i mitten av 1970-talet med individualterapi och gruppterapi. Sedan början av 1990-talet har jag också olika handledningsuppdrag. Jag har en psykodynamisk grund och utgår främst från ett objektrelationsteoretiskt synsätt, dvs. ett perspektiv som sätter relationen i centrum och där kreativiteten spelar en stor roll i förändringsarbetet.

Balintgruppen är för mig ett sammanhang där man talar om möten, symtom och ageranden. Där det inte finns några enkla självklara svar utan man får i en god kollegial samvaro ta sig tid för att söka förståelse. Ibland är det svårt att hitta fram till en fungerande förklaringsmodell, ibland tror man att man har det "rätta" svaret och så belyser någon ärendet från en annan vinkel och perspektivet vidgas. Oftast är det lustfyllt med många skratt. Det är alltid intressant och givande. Vi söker tillsammans bland många alternativ en tolkning som kan ge en känsla av lättnad och insikt hos den falldragande läkaren och kunskap till alla deltagarna. Detta är varför jag gärna arbetar med Balintgrupper.

Jag leder Balintgrupper dels på min mottagning i centrala Stockholm med deltagare från olika vårdcentraler och sjukhus dels på arbetsplatser med läkare från samma arbetsplats.

Ingrid Wermelin. Leg psykoterapeut. Telefon 08-615 15 47  ingrid@wermelin.st