Balintgrupper för läkare

LÄKAREN

Läkare har under alla tider haft en stor konkret och symbolisk betydelse i samhället. Under senare år har yrkesrollen förändrats en hel del och kraven ökat från många håll.

Inom psykoterapin hör det till vanligheten att ta hjälp i form av psykologisk handledning när man konfronteras med människor med svåra störningar eller när man "fastnar" på en speciell typ av problematik. Den traditionen finns inte i samma utsträckning inom läkarkåren. Ambitionsnivån är hög och andras behov står i centrum. Men vad händer med den enskilde läkarens arbetsglädje, empati, kreativitet och sinnesfrid när han/hon inte tar sig tid att bearbeta patientmöten som varit störande?

Läkarutbildningens naturvetenskapliga inriktning är inte heltäckande. Eftersom man vet att naturvetenskapen är ett påstående om verkligheten, som gäller tills dess någon påstår något annat, kan ett mer humanistiskt perspektiv på samarbetet mellan läkaren och patienten vara till hjälp när osäkerhet av olika slag råder. Det kan ge möjlighet till ett möte, som är mer intressant och berikande för båda. Läkaren kan då lyssna, låta sig överraskas, få en rikare bild av patientens problematik och ett bredare diagnosunderlag.

Du kan som läkare använda dig själv för att förstå patienten. Om du erbjuder patienten en relation och omvårdnad istället för enbart undersökning och medicin blir konsultationen mer konstruktiv. Din medmänskliga närvaro är många gånger minst lika viktig som medicinska åtgärder.

Frågor kan ibland vilseleda och ord täcka över. Att ta in hela patientens situation och försöka höra det som finns bakom orden och i symtomen, samtidigt vara uppmärksam på egna tankar och känslor, kan leda till ett mer mänskligt, professionellt och effektivt närmande till patienter med blandad somatisk och psykisk problematik.

Behövande människor belastar omedvetet andra människor med obearbetade känslor. Psykologisk handledning, t ex i en Balintgrupp, borde därför ingå i arbetet. Om du som läkare kan ge dig tid att bearbeta och sätta ord på förvirring, vanmakt, ilska och andra obehagliga känslor, som vissa patienter väcker, då har du större möjlighet att lindra patientens nöd och avlasta dig själv en tung börda.  

Länk till webbsida om psykoterapi riktad till patienter som läkare upplever som svårförståeliga.  

 

Ingrid Wermelin. Leg psykoterapeut. Telefon 070-29 72 622 ingrid@wermelin.st