Balintgrupper för läkare

HISTORIK

Michael Balint föddes 1896 i Budapest, Ungern, son till en allmänläkare. Han studerade till en början biokemi och utbildade sig senare till psykoanalytiker, bl a hos sin landsman Sandor Ferenczi.

1939 emigrerade Michael Balint till England, där han tillsammans med sin maka Enid startade utbildnings- och forskningsseminarier för allmänläkare, psykologer och psykoterapeuter vid Tavistock Clinic i London.

På 1950-talet startades de första Balintgrupperna. I dessa träffades 8-10 allmänläkare tillsammans med en psykoanalytiskt skolad ledare två timmar i veckan under 2-3 år. Syftet med träffarna var att försöka förstå "besvärliga" patienter samt det omedvetna skeendet i mötet mellan läkaren och patienten.

Balint talade om "the Doctor as a Drug", d v s att läkarens närvaro i sig själv är läkande för patienten, och han ville klargöra läkarens apostoliska funktion, d v s vikten av hur läkaren framför sitt budskap till patienten. Balint förenade psykoanalytiska tankegångar med kunskap om somatiska sjukdomar.

Balint ansåg att mötet mellan läkare och patient är ett möte mellan två subjekt och att läkaren behövde vara uppmärksam på sina egna reaktioner för att bättre kunna förstå patienten.

Balint samlade erfarenheterna från Balintgrupperna i boken "Doktorn, patienten och sjukdomen", som gavs ut första gången i England 1957. (Studentlitteratur 1964)

Balint introducerade begreppet "grundbrist" i "The Basic Fault: Therapeutic Aspects of Regression" (Tavistock Clinic 1968). Patienter med psykosomatiska besvär anses ha denna brist. Läs mer under rubriken "Patienten".

Michael Balint dog i London 1970.

Idag finns Balintgrupper i många länder i Europa samt i USA. I Tyskland får "Balintutbildade" allmänläkare högre ersättning, eftersom de anses ha en högre kompetens. I Sverige finns ett 50-tal grupper för i första hand allmänläkare. Även andra specialistläkare inom kroppssjukvården, sjuksköterskor, sjukgymnaster och tandläkare deltar i denna form av psykologisk handledning.

 

Ingrid Wermelin. Leg psykoterapeut. Telefon 070-29 72 622 ingrid@wermelin.st