Balintgrupper för läkare

PATIENTEN

Michael Balint sade att en sjuk människa är en person som vädjar om uppmärksamhet och kärlek. De flesta patienter vet hur de skall få det. Liksom barn vet vad föräldrar belönar eller bestraffar har patienten förmågan att läsa av läkaren och ge honom/henne den patient han/hon vill ha.

Andra patienter tycks göra allt för att vårdgivaren skall vilja bli av med dem. Inte sällan sänds dessa patienter vidare i vårdkedjan eller symtomet medicineras bort. Tänkvärt är att ordet kränkt kommer från tyskans krank = sjuk.

De patienter som upplevs som problematiska bär ofta på en tidig störning. George Engel och Arthur Schmale introducerade begreppet "hjälplöshet-hopplöshet", som ett nyckelbegrepp för att förstå psykosomatiska sjukdomars uppkomst. Något som upplevts som en brist eller en konflikt i patientens historia har lagrats i kroppen. Denna psykofysiologiska obalans visar sig i symtom. Balint kallade detta "grundbrist".

Grundbrist är en störning i den tidiga mor-/barnrelationen.

Grundbrist gör att orden tappar mening.

Grundbristen är ordlös och är grunden till psykosomatiska problem.

Patienten behöver lära sig emotionalisera i stället för att psykosomatisera.

En god omgivning (t ex en läkare) behövs för att en bearbetning skall kunna ske och en ny start möjliggöras.

(Ur ":The Basic Fault: Therapeutic Aspects of Regression" Michael Balint (Tavistock Clinic1968)

Utifrån denna grundbrist relaterar patienterna till sin omgivning, omedvetna om att de iscensätter tidiga trauman av förlust, bortstötning, irritation, överbeskydd o d. Den psykiska smärta som många bär på väcker ofta vanmakt, obehag och ångest hos läkaren och kan leda till överbehandling eller avvisning av patienten.

 

"Depression och ångest är i grunden mänskliga predikament, som hör till vårt liv och även har viktiga positiva innehåll. De diagnostiseras alltför snabbt som sjukdomar, där det framstår som närmast oetiskt att inte medicinera."


Johan Cullberg, professor i psykiatri. (Dagens Nyheter, 2002-01-24).

  > Länk till webbsida om psykoterapi riktad till patienter som läkare upplever som svårförståeliga.

 

 

Ingrid Wermelin. Leg psykoterapeut. Telefon 070-29 72 622 ingrid@wermelin.st